Korporativni dizajn

Korporativni dizajn obuhvata sve ono što je potrebno Vašem preduzeću za predstavljanje javnosti i poslovnim partnerima.

Korporativni identitet je “lice” firme, koje se prepoznaje jedinstevenim sklopom boja, simbola i tipografije. Korporativni identitet je prvi vizuelni kontakt koji opisuje vašu firmu ili proizvod.

Vrlo je važno da posedujete unikatan i jedinstven dizajn vašeg korporativnog identiteta, koji će graditi i predstavljati vaše poslovanje u najboljem mogućem svetlu.

Mi vam možemo pružiti uslugu osmišljavanja i izrade vašeg unikatnog korporativnog identiteta.

Neke od osnovnih oblasti korporativnog identiteta su:

- Logo
- Vizit kartica
- Memorandum
- Koverta
- Flajer
- Brošura
- CD

Jedan od najvažnijih atributa efikasnog korporativnog identiteta je grafička povezanost između gore pomenutih oblasti…